Drag and Drop or Double ClickVítej, v ráji psů...
Když psi umřou a nejdou do nebe, chci jít tam kam jdou oni!

Povel "Lehni"

6. února 2010 v 13:15 |  Výcvik
Cílem tohoto cvičení je naučit psa, aby si na vyslovení povelu okamžitě lehl bez ohledu na jakékoliv rozptylování. Někteří psi se tomuto povelu učí neradi, protože tato poloha je pro ně projevem podřízenosti, proto se tento cvik musí provádět trpělivě. Existuje několik způsobů, jak psa tomuto úkonu naučit. Pro štěňata je nejvhodnější použití pamlsku, spojené s tahem vodítka a signálem ruky. Posaďte psa ke své levé noze, v pravé ruce schovejte pamlsek. Přidřepněte ke psovi a vyslovte jeho jméno, abyste upoutali jeho pozornost. Ihned za jménem vyslovte povel "Lehni!", zároveň proveďte pohyb rukou s pamlskem, který začíná nad hlavou psa a obloukem jde kolem psova nosu až na zem. Můžete mu pomoci lehkým tahem vodítka směrem dolů nebo mírným tlakem na hřbet. Pamlsek táhněte pomalu po zemi dopředu, tak, aby na něj pes dosáhl až z polohy vleže. Když si pes správně lehne, pochvalte jej a dejte mu pamlsek. Nechejte mu chvíli ruku položenou na hřbetě, aby zůstal v lehu, a po chvíli jej propusťte povelem "Volno!". V případě, že pes nejeví žádnou snahu si lehnout, vyslovte povel, zároveň stáhněte levou rukou vodítko dolů, pravou rukou uchopte zevnitř levou přední nohu psa a obě nohy podtrhněte dopředu. Tento cvik opakujte maximálně pětkrát, pak si se psem pohrajte a cvičení opakujte. Během dne tento nácvik opakujte několikrát. Signál ruky: Při vyslovení povelu proveďte pohyb rukou z místa na d hlavou psa, vedený obloukem dolů.
 

Povel "Ke mě"

6. února 2010 v 13:12 |  Výcvik
Zpočátku přivoláváte psa pouze jenom jménem. Čiňte tak vždy pouze v případě, že jste si jisti, že vás štěně bude vnímat a není příliš zaujato něčím jiným. Nevolejte štěně např. pokud vítá někoho z rodiny, kdo právě přišel domů, mohlo by vás ignorovat. Zavolejte na něj, až jeho vzrušení opadne, a když přijde, nezapomeňte ho pochválit a odměnit pamlskem. Vaším cílem je, aby štěně přišlo vždy, když na něj jménem zavoláte, proto tak konejte co nejčastěji, a vždy pro ně mějte nachystanou odměnu ve formě jídla nebo hry a projevte své nadšení. Poté, co štěně navykne na jméno, přidružte k němu povel "Ke mně!". Pokud tedy chcete, aby štěně přišlo, zavoláte jeho jméno a hned za ním vyslovíte povel. Když je reakce štěněte správná, opět by měla přijít pochvala a odměna. V případě, že štěně přijde až na opakované zavolání, nikdy je netrestejte, spojí si svůj příchod s trestem, a příště již bude váhat, jestli má přijít. Po nácviku tohoto povelu doma, v klidném prostředí, začněte štěně přivykat na tento povel v prostředí rušnějším, tedy na procházkách. Venku ho často volejte a odměňujte ho střídavě, hrou, pochvalou a pamlsky, a potom je znovu propusťte povelem "Volno!". Nikdy štěně nevolejte jen na konci procházky, kdy je už připnete na vodítko a odvedete domů, štěně by si zvyklo, že zavolání znamená konec svobody, a mohlo by se příchodu příště vyhýbat. Pamlsky nepoužívejte pokaždé, když přijde, dejte mu najevo, že jste rádi, že vás poslechlo.

Povel "Ke mně!" má být ukončen předsednutím psa před psovoda. Pokud pes zůstane před vámi stát, můžete zpočátku použít povel "Sedni!" a lehký tlak na záď psa. V případě, že pes přibíhá k vám na povel "Ke mně!", ale nezastaví se, a chce přeběhnout kolem, zastavte jej povelem "Sedni!". Ve chvíli, kdy k vám štěně přibíhá, natáhněte před sebe ruku s pamlskem, štěně jej bude pozorovat se zvednutou hlavou a pravděpodobně si sedne samo. Pokud pes odbíhá opačným směrem, nikdy za ním neutíkejte, ale pokuste se jej přilákat sednutím do dřepu a voláním nebo se začněte od něj vzdalovat. Většina psů se vydá raději za pánem sama.

Signál ruky: Při vyslovení povelu "Ke mně!" udeřte otevřenou dlaní levé ruky na levé stehno. Dalším možným signálem, který se používá při výcviku služebního psa je upažení a připažení levé ruky.

Přivykání na obojek a vodítko

6. února 2010 v 13:09 |  Výcvik
Přivykat štěně na obojek a vodítko začněte v době, kdy už je přizpůsobené životu v novém domově. První nasazení obojku nesmí být spojeno se žádným stresem, nasaďte ho štěněti, když čeká na něco příjemného. Poprvé můžete štěněti obojek nasadit například v době hry, a nechat mu ho jen pár minut. Pokud se pes snaží obojku zbavit, pokuste se ho zabavit tak, aby si obojku přestal všímat. Pokud však i nadále hru i vás ignoruje, obojek sundejte a s odstupem času pokus opakujte. Pokud se vám však podaří psa zabavit tak, že se přestane pokoušet obojek sundávat, ihned ho pochvalte a odměňte. Několikaminutové nasazování obojku opakujte v době hry či krmení několik dní, potom si štěně na obojek zvykne. Protože štěně roste velmi rychle, je nutné obojek často kontrolovat, aby neškrtil. Poté, co si štěně zvykne na obojek, můžete je začít zvykat na vodítko. Všechny tyto úkony můžete provádět i doma, není nutné přivykat psa na vodítko při procházce. Ze začátku lze použít místo vodítka i kousek provázku, který přivážete na obojek. Vodítko nebo provázek poprvé připněte štěněti opět při hře a nechte jej, aby ho za sebou tahalo. Vodítko štěně při běhání mírně brzdí, ale na tento pocit si pes brzy navykne. Zpočátku se občas pokuste konec vodítka zvednout ze země, ale zůstaňte přitom v klidu stát. Pokud štěně akceptuje, že vodítko mu brání v pohybu od vás, pochvalte je a odměňte pamlskem. Potom můžete vodítko odepnout.
 


Povel "Sedni"

6. února 2010 v 13:08 |  Výcvik
S nácvikem tohoto povelu můžete začít v době, kdy si štěně samo po hře nebo při ukázání pamlsku sedá. Důležité je vystihnout moment, kdy si štěně chce sednout a předtím vyslovit povel "Sedni!". Pokud štěně p vydání povelu sedne, pochvalte je a dejte mu pamlsek. V jiných případech nacvičujte tento povel tak, že nad hlavu zvednete ruku s pamlskem a druhou rukou lehce tlačíte psovi na zadek, přičemž hlasitě vyslovíte povel "Sedni!", s důrazem na hlásku s. Na vodítku cvičte povel tak, že v pravé ruce držíte vodítko a pamlsek, zatáhnete vodítkem nahoru, asi pod úhlem 42 stupňů, přičemž ruka s vodítkem a pamlskem je vzdálena asi 20 cm od hlavy psa tak, aby pes pamlsek dobře viděl. Vyslovte povel, a zároveň můžete mírně zatlačit psovi na zadní část těla. V době vycházek tento cvik upevňujte tak, že během chůze se zastavíte, dáte psovi povel a současně trhnete vodítkem mírně nahoru tak, abyste mu zamezili v chůzi. Dál pokračujete jako v předchozím případě. Z této pozice vždy štěně uvolněte povelem "Volno!". Vždy, když štěně provede správně požadovaný úkon, nezapomeňte je pochválit a odměnit. Tento cvik opakujte maximálně pětkrát, delší opakování psa přestane bavit a nesoustředí se na něj. Dejte štěněti volno, a s odstupem času cvik opakujte. Signál ruky: Při vydání tohoto povelu předpažte pravou ruku dlaní vpřed, přičemž špičky prstů jsou ve výšce vašich očí.

Povel "Fuj!"

6. února 2010 v 13:07 |  Výcvik
Tento povel je vlastně napomenutím psa, když dělá něco, co vy nechcete. V tom vám nepomůže pomalé, nerozhodné jednání a dlouhé řeči, ale krátké, výstižné a energicky vyslovené slovo. Když pes napomenutí neuposlechne, nekřičte na něj, ani ho nebijte, ale usměrněte psa tím, že jej chytnete za zátylek a jemně s ním zatřesete nebo přitáhnete obojek. Toto napomenutí i trest musí přijít vždy v okamžiku, kdy pes vámi nedovolený úkon provádí, jinak ztrácí smysl. Později již bude pes reagovat pouze na slovní napomenutí.

Vzteklina

6. února 2010 v 13:06 |  Zdraví
Původ: Vzteklina je akutní virová nákaza teplokrevných živočichů, která je ze zvířat přenosná i na člověka. Toto onemocnění postihuje především centrální nervovou soustavu a je smrtelné. Vzteklina je rozšířena po celém světě, a přes zákonem ustanovenou plošnou vakcinaci psů se u nás daří nákazu omezit jen velmi pomalu.

Způsob nákazy: Virus se u nemocného zvířete vyskytuje především v mozku a míše, dále ve slinných žlázách a slinách. Nejčastěji dochází k přenosu choroby kousnutím nakaženého zvířete. V přírodě mohou být zdrojem vztekliny lišky, jezevci, srnci a další, volně žijící zvířata. Z domácích zvířat pak nejčastěji rozšiřují vzteklinu toulaví psi a kočky.

Příznaky: Inkubační doba vztekliny je u psů 3 - 8 týdnů, u jiných domácích zvířat až dva měsíce a u člověka to může být výjimečně až rok, i déle. U psů probíhá onemocnění ve dvou formách, v "zuřivé" nebo "tiché". Počáteční stadium "zuřivé" formy se projevuje změnami v chování psa, někdy je neposlušný, lekavý nebo zuřivý, pak zase nezvykle přítulný. Toto období trvá asi 3 dny. U psa se mohou projevit zvrácené chuti, požírání nestravitelných předmětů, dále zvýšená teplota, kašel, obtížné dýchání, zácpa, žízeň nebo slintání. Po počátečním stadiu nastává období zuřivosti, které trvá také asi 3 - 4 dny. V této době se pes toulá, má záchvaty zuřivosti a je útočný. U psa v tomto stadiu lze pozorovat vytřeštěný pohled, často bývá na jednom oku zornice rozšířená a na druhém zúžená. Po tomto období přechází nemoc do třetího stadia, tzv. paralytického. Pes se zklidní, nastane ochrnutí zadních končetin, následkem obrny je skleslá spodní čelist, pes nemůže polykat,jazyk je vyplazený a volně visí z tlamy, slintá a během dvou dnů dochází ke smrti. U "tiché" formy vztekliny chybí stadium zuřivosti, a nemoc přechází přímo z počátečního stadia do stadia paralytického.
Léčba: Účinná terapie této choroby neexistuje a léčení zvířat se tudíž neprovádí.

Prevence: Prevence spočívá především ve vakcinaci, která je ze zákona povinná pro každého majitele psa, staršího šesti měsíců. Dále je potřeba dodržovat směrnice platné v chovech zvířat a v oblastech s výskytem vztekliny. Vyvarujte se kontaktu svého psa se zvířaty, která jsou nejčastějšími nositeli a zdroji vztekliny. Nepodceňujte ani nejmenší kousnutí, člověk, který přišel do styku s nemocným psem, musí být okamžitě očkován. Při pokousání člověka psem je majitel psa povinen předvést psa k veterinární prohlídce. První prohlídka má být provedena do 24 hodin od poranění, druhá pátý den po pokousání.

Očkování: první očkování proti vzteklině se provádí u štěňat v šesti měsících věku, s přeočkováním v jednom roce života psa následně pravidelně každý rok. Při cestě se štěnětem do zahraničí je možné první očkování provést již ve třech měsících věku štěněte.

Povel "Zůstaň"

6. února 2010 v 13:02 |  Výcvik
Cílem tohoto cvičení je, aby pes zůstal samostatně v určené poloze na určeném místě. Výcvik se provádí současně s výcvikem povelů "Sedni!" a "Lehni!". Pes musí zůstat sedět nebo ležet do doby, dokud mu nedovolíte vstát. Před nácvikem tohoto povelu pes musí ovládat povel "Sedni!" a "Lehni!". Psa posaďte k vaší levé noze, vodítko zatáhněte rovně nahoru nad hlavu psa a vyslovte povel "Zůstaň!". Při vyslovení tohoto povelu neoslovujte psa jménem, to pro něj znamená, že má přijít k vám. Zároveň mu dejte povel "Sedni!" nebo "Lehni!" signálem ruky a proti jeho obličeji vztáhnete ruku s otevřenou dlaní, pohyb ruky by se měl zastavit asi 30 cm před psovým nosem. Poté ustupte jeden krok dozadu a stále opakujte slovní povel "Zůstaň!" spojený se signálem ruky. Vodítko by mělo být jen mírně napnuté, aby pes věděl, že jej máte stále pod kontrolou, ale nesmíte za ně tahat. Po chvíli psa pochvalte a propusťte jej povelem "Volno!". Proveďte několik cviků za sebou, pak si se psem pohrajte, a cvičení opakujte. První lekci ukončete až tehdy, když pes cvik dobře provede. Pokročilejší procvičování tohoto povelu provádějte s pomocí desetimetrového vodítka. Postupujte stejně, ale od psa se vzdalujte na několik kroků, potom do stran, a postupně jej obcházejte ve stále zvětšujících se kruzích. Pokud se pes pokusí vstát, ihned se k němu vraťte a vydejte povel znovu. Zpočátku výcviku je důležité neprodlužovat neúměrně vzdálenost a dobu strávenou od psa. Vždy se k psovi vraťte a pochvalte jej, zatímco zůstává v poloze, kterou jste udali. Odměňte jej pamlskem a dejte mu povel "Volno!". Pokud pes změní polohu v době, kdy jste od něj vzdáleni, musíte se vrátit, jeho polohu usměrnit, a cvik opakovat, nikdy tak nečiňte na dálku. Toto cvičení provádějte zpočátku na klidném místě bez rušivých podnětů. Signál ruky: Současně s vyslovením povelu vztáhněte proti obličeji psa ruku s otevřenou dlaní. Při výcviku služebního psa se používá mírný tlak dlaní levé ruky na špičku čenichu psa.

Kam dál