Drag and Drop or Double ClickVítej, v ráji psů...
Když psi umřou a nejdou do nebe, chci jít tam kam jdou oni!

Srpen 2009

Pes a jeho přirozené chování

9. srpna 2009 v 9:41 Jak porozumět psovi
Pes a jeho přirozené chování Základem ideálního vztahu mezi psem a psovodem je důvěra psa, jako podřízeného člena smečky.Pes jako zvíře vybavené pouze
Tzv.první signální soustavou, se nikdy nemůže ve svém myšlení dostat na úroveň člověka, nikdy nemůže přesně chápat smysl lidské řeči a jednotlivých slov.
Proto se právě člověk musí ze všech sil snažit o poznání a pochopení chování psa a jeho reakcí v různých situacích.
V následujících řádcích bych se chtěla podívat alespoň na nejznámější psí gesta se kterými se můžeme setkat, jak při výcviku tak, i v běžném životě.

Zvedání tlapky při výcviku, když pes sedí u nohy psovoda.
je to vyjádření pokorného chování, zvýrazňující podřízenost vůdci smečky /vůči psovodovi/.Dále toto gesto může znamenat smířlivost,může znamenat snahu psa o usmiřující atmosféru nebo také v neposlední řadě prosbu.

Vyskakování psa k obličeji člověka se snahou jej olíznout.
Toto gesto je nám určitě velice dobře známo a setkáváme se sním velice často.Je to vlastně pozdrav. Tímto způsobem se vlastně pes snaží navázat trvalý vztah s novým psovodem. Jaké pak je jeho rozčarování , když jeho vůdce smečky jej za tento pozdrav potrestá. Člověk se bojí o to, aby mu pes neušpinil oděv a hledá prostředky, aby psa tento projev odnaučil. Pes je však po trestu zmatený a naruší to jejich vzájemný vztah a důvěru.V takovémto případě bych navrhovala jednoduchý kompromis. Stačí se k vítající mu psíkovi sehnout nebo si úplně dřepnout a přivítat se ním a spokojenost bude na obou stranách.Hravost a obíhaní psa dokola kolem psovoda.
Dlouhodobým sledováním vývoje a chování psů bylo zjištěno, že zvířata, která si hrají v mládí si tuto hravost přenášejí do doby dospělosti. Můžeme je tedy považovat za tvory s vysokým stupněm inteligence

Chtěla jsem vám přiblížit několik postojů a chování psa a v dalším článku bych se s vámi chtěla podělit o zkušenosti jak těchto gest, psí hravosti, či hierarchii ve smečce lze využít při výcviku psa. Jaké přináší výhody i nevýhody. Budu se těšit na vaše názory a vyjádření k tématu.

Proč pes štěká?

9. srpna 2009 v 9:40 Jak porozumět psovi

VĚČNĚ MLADÍ
Ještě nedávno se vědci domnívali, že psí štěkot je jen náhodným zvukem nebo pouhým projevem rozrušení. Mezi domácími psy a různými psovitými šelmami je však velký rozdíl. Vědci zjistili, že vlci, kojoti a další šelmy využívají spíše než štěkotu řady jiných zvuků, jako například vytí nebo kňučení. Vše závisí na okolnostech, Dospělé psovité šelmy štěkáním často dávají najevo agresivitu, mladí jedinci na sebe štěkají při hrách a zápasení. Právě podobnost mezi chováním štěňat divokých a domácích psů vedla k myšlence, že domestikovaní psi si zachovávají vlastnosti štěňat po celý život.

ŠTĚKOT OČIMA VĚDY
V roce 2000 se Dorit Feddersen Petersenová z univerzity v Kielu rozhodla zjistit, zda štěkot psů může mít nějaký přesný význam. Nahrála si štěkání domácích psů a evropských vlků při normálních činnostech. Pak štěkání analyzovala a třídila podle délky, frekvenčních pásem a tonality, tedy vztahu tónů k jednomu základnímu tónu. Vlčí štěkání bylo krátké, nízce položené, drsné a atonální, jinak řečeno bez vztahu k základnímu tónu. Oproti tomu psí štěkot je mnohem proměnlivější. Vedle atonálních projevů se objevují i harmonické zvuky a liší se i jeho délka. Dá se říci, že jednotlivé akustické vlastnosti štěkání se mění v závislosti na chování psů. Hlasité atonální štěkání doprovází okamžiky, kdy se pes brání nebo naopak vyhrožuje útokem, dále situace sociální nejistoty a fyzické bolesti. Harmoničtější štěkání je spojeno s kladnými interakcemi, například se hrou či podřízeným chováním.

Psí řeč

9. srpna 2009 v 9:40 Jak porozumět psovi
Psí řeč
S málokterým jiným zvířetem na Zemi si člověk rozumí i beze slov.
Mezi člověkem a jeho psem existuje zvláštní způsob komunikace. Stejně jako pes dokáže vycítit náladu i nejbližší záměry pána, i majitel dobře pozná, co právě pes cítí, k čemu se chystá nebo je-li v dobré fyzické i psychické kondici.
K mimoslovní komunikaci s člověkem (i se zvířaty) používá pes celou řadu prostředků. Mnohé jsou typické jen pro konkrétního psa, jiné jsou společné pro plemeno a většina pro všechny psy. Má to jednu neopakovatelnou výhodu: v zásadě člověk rozumí každému psovi na světě bez ohledu na "mateřštinu" obou.
Řeč těla
Existuje celá věda o neverbální a mimovolné komunikaci. Nejen manažeři se za drahé peníze učí, jak poznat např. nervózního či nekorektního obchodního partnera, rozpoznávat signály, které protějšek nechtěně vysílá a na jejich základě dopředu předjímat závažná rozhodnutí. V podstatě totéž platí i ve vztahu člověk a pes, jen signály jsou trochu jiné.
Šťouchnutí čenichem nebo pánví vyjadřuje přátelství. Psi tyto doteky využívají během vítacího rituálu. Olizování od dospělého psa znamená uklidňování, u štěňat ve vrhu navzájem je vyjádřením vzájemné náklonnosti, štěňata usilovně olizující pysky dospělého psa mají atavistickou touhu donutit člena smečky k vyvrhnutí natrávené potravy - jak to doposud funguje ve vlčích společenstvích. Někteří psi si zvykli používat olíznutí lidské tváře jako relativně bezpečné a přitom účinné gesto, které funguje především ve vztahu s dětmi - odradí každé dítě od pozornosti, kterou psovi věnuje a která mu je nepříjemná.
Známé vrtění ocasem může způsobit nebezpečné nedorozumění, i když v překladu znamená "těším se, mám radost": a to když pes zároveň cení zuby. Vrtění ocasem v tomto případě neznamená přátelské gesto, ale těšení se na útok. Cenění zubů k dásním je poslední výstrahou před útokem. Může být doprovázeno zježením srsti na hřbetě, které samo o sobě znamená strach i přípravu na boj: i my lidé známe "hrůzou zježené vlasy", a psi si tak mimovolně dodávají nějaký centimetr navíc, aby vypadali ve svých i protivníkových očích mohutnější.
Pozor na objímání majitele s pro psa cizím člověkem: pes je může pochopit jako projev nadřazenosti a nepřátelství vůči pánovi. Také úsměv, při kterém jsou vidět zuby, může pes vnímat jako výstrahu před bojem. Sahání na hlavu bere pes jako výraz nadřazenosti, takže je třeba vysvětlovat dětem, aby nehladily neznámé psy bez dozoru. Dalším možným rizikem může být boj o potravu - dítě sahá cizímu psovi do misky nebo zvedne rohlík, který upustilo na zem a který pes chápe už jako svou kořist.


Mluví s námi pes?

9. srpna 2009 v 9:38 Jak porozumět psovi
Snad všechna zvířata mají svou řeč, kterou se mezi sebou dorozumívají i poznávají. Pokud budeme dobře sledovat a pozorovat svého psa v jeho chování, brzy sami přijdeme na to "co říká" nebo co od nás chce.


Jednoduše mu porozumíme. Porozumět řeči našeho mazlíčka není snadné. Chce to trpělivost, čas a neustálý kontakt s ním. Traduje se, že psi chovaní v kotcích, jsou hloupější a tupější, než psi žijící společně v bytě se svým pánem. Proti tomuto tvrzení lze jen říci, že záleží pouze na majiteli, kolik je ochoten svému svěřenci obětovat ze svého času.

Podle mimiky obličeje, štěkotu, postoje, nesení ocasu…, poznáme nálady psa, zda je v klidu a pohodě, či jestli ho něco vyvedlo z míry, jestli si chce hrát či mazlit, nebo zda se zlobí, či se přímo chystá zaútočit. Pes tedy používá k dorozumívání a vyjádření pocitů uši, oči, tvář, ocas i celé tělo. Pes nás také bere a vnímá jako svou smečku - rodinu, proto se snaží s námi komunikovat jak sám umí - "po psovsku".Ve výrazu tváře se projevuje psí nálada - zda je pes zvědavý či rozrušený, vyděšený nebo si chce hrát. Pes má velkou stupnici výrazů, jimiž vyjadřuje své pocity. Přesto jsou plemena, u kterých to není tak jednoznačné.


Kdy a pro pes pláče?

9. srpna 2009 v 9:36 Jak porozumět psovi

Hádky

Spoustu lidí možná nikdy nenapadlo, jak hluboce se dotýkají psů hádky v domácnosti, kterým se čas od času nevyhne žádná rodina. Naši čtyřnozí přátelé si často zvýšený hlas během hádky berou osobně a odcházejí sklesle na své místo. Pes se může začít i některého z partnerů či dětí bát, pokud jsou hádky příliš časté a dotyčný člen rodiny v nich bývá dominantní. Snažte se proto před psem (i ostatními zvířaty) hádat co nejméně a pokud možno nezvyšovat příliš hlas. Pokud si potřebujete něco vyjasnit skutečně "důrazně", raději odejděte do jiné místnosti, ať zvíře nestresujete.

Odchod člena rodiny

Pokud opustí domácnost jedno z dětí či jeden z partnerů, pes to pociťuje jako ztrátu člena smečky a dopadá na něj smutek. V mnoha případech pes znejistí a začne se bát, že postupně přijde i o své ostatní blízké včetně pána. Tato nejistota může mít za následek štěkání psa během naší nepřítomnosti. Psa za jeho štěkot po příchodu netrestáme, protože by si spojil náš příchod s trestem, což by situaci nevyřešilo, spíše by vše ještě zkomplikovalo. Psa trpělivě ujišťujeme, že ho neopustíme, svými častými krátkými odchody a následnými příchody, při kterých dostane pochvalu, že čekal, a pamlsek. Pejskovi necháváme při odchodu k dispozici dostatek hraček a přístupné nejlépe všechny místnosti, aby mohl "cestovat". V tomto období je dobré psa odreagovávat dlouhými procházkami do přírody a návštěvami jeho psích kamarádů. Často také pomáhá pořízení druhého psa či kočky.

Příchod nového člena rodiny

Pro psa ale mnohdy znamená stres i opačná situace, což je příchod nového člena rodiny (např. narození dítěte, pořízení druhého psa). Stává se, že pejsci cítí v příchozím konkurenci a protože ztrácí pocit vlastnictví jednotlivých předmětů v bytě, začnou si značkovat své teritorium očůráváním nábytku či stěn. Psa musíme ujistit svou pozorností, že se nemusí bát o postavení ve smečce a především naši lásku. V případě příchodu druhého psa dbáme na to, aby první pes vždy dostal misku s jídlem jako první, aby jsme se s ním jako s prvním pomazlili, abychom mu jako prvnímu nasadili před venčením obojek atd.
Pokud se nám narodilo dítě, musíme stanovit pro oba stejná pravidla, tzn. dítě nesmí brát psovi hračky, kdykoli ho napadne, pokud dítě psovi ublíží, musíme jej před psem potrestat atd. Uvedené příklady samozřejmě platí i obráceně - např. pokud pes zavrčí na dítě kvůli hračce, před dítětem jej potrestáme (okřikneme či jím zacloumáme za kůži v zátylku).
Chováme-li se již delší dobu podle těchto pravidel a pejsek doma stále značkuje, měli bychom zvážit možnost kastrace, kterou je ale nutné prodiskutovat s veterinářem.

Psí pas

8. srpna 2009 v 18:36 Cestování
Od 3. července 2004 budou pro naše zvířata platit pro pohyb po Evropě předpisy EU. Proto pokud se se svým mazlíčkem chystáte v létě na dovolenou k moři či na zahraniční výstavu, bude potřebovat vlastní pas, tzv. Pet passport. Tento pas nebudou potřebovat jen majitelé psů, ale také koček a fretek.
Pet passport bude obsahovat údaje o majiteli zvířete, popis zvířete a údaje o jeho identifikaci, potvrzení o vakcinaci proti vzteklině, případně také sérologický test. Bude zde místo také pro záznamy o další očkováních, o odčervení, ošetření srsti proti klíšťatům, o prodělaných nemocech apod.
Základní podmínkou pro pohyb mezi zeměmi EU je identifikace. Uznávaným způsobem je zřetelně čitelné tetování nebo elektronická identifikace, tzn. mikročip. Vzhledem k tomu, že u nás je většina zvířat označená tetováním nebo očipována starším systémem (který se používal do října 1998), bylo stanoveno přechodné osmileté období, během nějž se zvířata mohou těmito způsoby identifikace prokazovat. Po tomto období bude uznáváno pouze značení mikročipem, a to v souladu s mezinárodním standardem. Pokud bude zvíře označeno nějakým jiným, starším systémem, musí být jeho majitel či doprovázející osoba vybavena čtecím zařízením, aby mohl kdykoli identifikaci zvířete prokázat.
Majitelé tetovaných zvířat by si měli dát pozor na čitelnost tetování, nejasné nebo rozmazané tetování by mohlo být důvodem pro sankce. Proto by majitelé psů, a to zejména mladých, měli uvažovat o označení svého miláčka mikročipem. Nikdy totiž není jisté, že nastane chvíle, kdy se náhle rozhodnete do zahraničí vyjet.
Pet passport vám vydá autorizovaný veterinární lékař na vyžádání, pokud předložíte platný Mezinárodní očkovací průkaz, měla byste pas obdržet na počkání. Do dnešní doby však nebyla tato autorizovaná pracoviště určena, a není ani jisté, zda se bude za vydání pasu platit. Velká Británie, Irsko a Švédsko budou požadovat navíc další zdravotní testy a osvědčení, že očkování bylo úspěšné, tzn., že v těle se vytvořil dostatek protilátek. Budou také požadovat potvrzení o odčervení a ošetření přípravkem proti klíšťatům. Není vyloučeno, že v těchto třech zemích budou zpočátku i nadále požadovat tříměsíční karanténu.
Sankce za nedodržení podmínek, které stanovuje směrnice, mohou být velmi tvrdé, a bude tedy lépe se jim vyhnout. Příslušné orgány mohou totiž vrátit zvíře do země původu, izolovat zvíře pod dohledem do doby, než budou předloženy potřebné doklady (a to na náklady majitele nebo odpovědné osoby), ale také utratit zvíře bez finanční náhrady v případě, že není možné je vrátit do země původu nebo izolovat v karanténě.

Cestování- auto a letadlo

8. srpna 2009 v 18:33 Cestování
AUTO:
Při cestě autem je nutné zabezpečit psa tak, aby se nemohl v prostoru volně pohybovat. Nejbezpečnější je použití přepravní klece. Můžete také použít bezpečnostní pásy, které jsou určeny pro psy. Před cestou a během cesty by pes neměl dostat žádnou potravu. Vodu musí mít však stále k dispozici. Během cesty dělejte přestávky, během kterých umožněte psovi se proběhnout a vyvenčit. Nikdy nenechávejte psa samotného v autě, a to ani v případě, že si jdete jen na chvíli odskočit. U neklidných psů se poraďte s veterinářem a na jeho doporučení podejte psovi před cestou uklidňující prostředky.

LETADLO:
Při cestě letadlem si v prvé řadě vyžádejte souhlas k přepravě u aerolinií. Pes je v letadle přepravován v plastové kleci, pokud nemáte svoji, aerolinie vám většinou nějakou poskytnou. Při použití vlastní klece pamatujte na to, že její celková hmotnost by neměla přesáhnout 8 kg a minimálně jedna strana klece musí být otevřená a opatřená mřížemi tak, aby pes nemohl vystrčit ven tlapku nebo čumák. Klec musí být opatřena visačkou se jménem a adresou majitele. Dejte psovi do klece alespoň jeho oblíbenou hračku, aby se cítil lépe. Alespoň 6 hodin před cestou psa nekrmte, nebude pak mít potřebu se vyprazdňovat, vodu však musí mít neustále k dispozici. Informujte se u letecké společnosti, jestli vám nedovolí přepravovat psa v prostoru pro cestující. Některé letecké společnosti vám to, po předchozí domluvě s kapitánem letadla a za určitý poplatek umožní. Z letecké dopravy jsou vyloučeny hárající feny, nemocná zvířata a štěňata do věku 8 týdnů.

Lékarnička pro psa

8. srpna 2009 v 18:32 Cestování
1. Náplasťové stehy 2. Několik druhů a velikostí náplastí (s polštářkem i bez polštářku) 3. Obinadlo hydrofilní (šíře 10 cm) 4. Obinadlo hydrofilní (šíře 6 cm) 5. Obinadlo pružné pletené (šíře 12 cm) 6. Česnekový extrakt (přírodní desinfekce a antibiotikum) 7. Injekční stříkačka 20ml 8. Infadolan (mast k regeneraci kůže) 9. Framykoin (mast - antibiotikum) 10. Ophthalmo-Septonex (oční mast s desinfekčním účinkem) 11. After Bite (přípravek k potlačení svědění a otoku po štípnutí hmyzem) 12. Naaxia (oční kapky) 13. Visine (oční kapky) 14. Betadine (desinfekční roztok k zevnímu použití) 15. Pinzeta na klíšťata 16. Nůžky 17. Maalox (tablety na zažívání) 18. Carbosorb (živočišné uhlí) 19. Saridon (tablety na bolesti hlavy) 20. Ercefuryl (tablety na střevní bolesti) 21. Paralen 500 22. Paralen Plus 23. Ibalgin 400 24. Off! (sprej proti komárům a klíšťatům) 25. Diffusil (ochranný sprej proti klíšťatům a blechám) 26. Kousek vaty

Kostra psa

8. srpna 2009 v 18:28 Anatomie psa
Kostra psa je složena ze dvou hlavních typů kostí, a to kostí dlouhých (duté kosti končetin, páteř) a kostí plochých (kosti lebky, lopatky, pánev). Kostra slouží jako hlavní opora těla, dává tělu základní tvar, umožňuje jeho stabilitu a slouží jako mechanická ochrana vnitřních orgánů (hrudní koš).
Jednotlivé kosti jsou navzájem spojeny klouby, které umožňují jejich vzájemný pohyb různými směry a zároveň slouží jako tlumiče nárazů. Toto spojení je ještě fixováno šlachami, jež určují směr pohybu a stupeň vychýlení. Každý kloub je uložen v kloubním pouzdře, naplněném kloubním mazem (synoviální tekutinou). Na konci kostí je pružná hladká chrupavka, která ve spojení s kloubním mazem umožňuje snadný pohyb kloubu.
Části kostí, které nejsou kryty, kloubním pouzdrem, jsou kryty okosticí. Ta umožňuje přirůstání kostí, a tím i změnu průměru kosti v době růstu. Zároveň je zodpovědná za hojení kostí při zlomeninách. Pod okosticí se nalézá tzv. hutná kost, která dává kosti pevnost. Vnitřní prostor kosti je tvořen houbovitou kostní hmotou, která je vyplněna kostní dření. Ta mimo jiné zajišťuje krvetvorbu a výživu kosti, ve stáří se pak mění na tuk. Růst kostí do délky probíhá v těsné blízkosti kloubů v místě tzv. růstové ploténky (počet růstových plotének závisí na délce kosti), jež je nejprve chrupavčitá a postupně kostnatí. Tím se kost prodlužuje.
U většiny psů je růst dutých kostí dokončen po 10. až 12. měsíci věku. Obecně platí, že růst a vývoj kostry trvá déle u velkých plemen psů. Toto je potřeba brát v úvahu při výcviku psa a jeho pracovním zatížení.


Lebka

8. srpna 2009 v 18:27 Anatomie psa
Podle utváření lebky rozeznáváme tři základní typy psů. Jsou to psi dlouholebeční (kolie, dobrman, chrt aj.), krátkolebeční (mops, pekingský palácový psík aj.) a středolebeční (všichni ostatní psi patřící mimo uvedené dva krajní typy). Hlavní funkcí lebky je pevně chránit mozek, který je uložen v dutině lebeční, a dále ústrojí zrakové a sluchové.
Nedílnou součástí lebky jsou i horní a spodní čelist s mohutnými čelistními svaly, které dokážou vyvinout skus o síle až 165 kg (člověk 20 až 30 kg). V čelistech je zasazen i mohutný chrup, uzpůsobený masožravému způsobu života. Každý pes by měl mít níže uvedený počet zubů trvalého chrupu na jedné straně horní i dolní čelisti. Horní čelist: 3 řezáky, 1 špičák, 4 třenové zuby, 2 stoli
---------------------------
1. řezáková kost
2. nosní kost
3. horní čelist
4. podočnicový otvor
5. slzná kost
6. čelní kost
7. temenní kost
8. týlní kost
9. týlní hrbol
10. otvor zevního zvukovodu
11. jařmová kost
12. bradové otvory
13. úhlový výběžek
14. kloubní výběžek
15. dolní čelist
16. spánková výduť
17. týlní výstupek
Viz.Buldok nebo jiné plemeno

Svaly a pohybová soustava

8. srpna 2009 v 18:26 Anatomie psa
Pohyb zvířete v prostoru a pohyb a změny napětí vnitřních orgánů umožňují svaly. Podle funkce a mikroskopické stavby rozlišujeme svalstvo kosterní (příčně žíhané), hladké (vnitřní orgány) a srdeční.
Kosterní svalovina obecně se skládá z různě velkého množství příčně žíhaných vláken. Na stavbě svalu se dále podílejí cévy, nervy, vazivo a pomocná svalová ústrojí.
Většina svalů se spojuje s kostrou pomocí šlach. Na svalu rozlišujeme část masitou (svalové bříško), odstupovou hlavu a úpon. Svalové bříško může být různého tvaru, podle své funkce a umístění.
Příčně žíhané svaly potřebují ke své činnosti tzv.pomocná svalová ústrojí šlachy, tíhové váčky, šlachové pochvy a povázky. Šlachy přenášejí pohyb na vzdálenější úseky kostry a kloubů, tíhové váčky a šlachové pochvy usnadňují klouzání pohybujících se šlach přes nerovné kostní povrchy. Svalové povázky obalují jednotlivé svaly nebo svalové skupiny a udržují je v jejich poloze. Svaly umožňují natažení kloubů a kostí, jejich ohyb a krut.


Oko

8. srpna 2009 v 18:25 Anatomie psa

Oko psa je složeno ze tří vrstev. První je bělima (je bílá a neprůhledná, na přední straně oka přechází v rohovku, pružnou a průhlednou vrstvu). Druhá je cévnatka (vrstva protkaná velkým množstvím krevních cévek, přechází v duhovku, která má ve svém středu otvor - zornici). Třetí vrstva - sítnice je vnitřní vrstva protkaná sítí nervů a nervových zakončení - čípků a tyčinek.
Duhovka je kruhový sval, který reguluje množství procházejícího světla do oka, za ní uložené řasnaté tělísko drží čočku a uvádí ji do pohybu. Tím je dána možnost zaostřování obrazu na sítnici.
Sítnice je světločivná vrstva skládající se z čípků a tyčinek. Tyčinky reagují i na velmi slabé zdroje světla a rozlišují pouze černou a bílou barvu. Čípky jsou méně citlivé, jsou schopné reagovat pouze na silný zdroj světla a rozlišují barvy. U psa tvoří čípky jen asi 5 procent světločivných buněk. Z toho se usuzuje na pravděpodobnou barvoslepost psa. Oční víčka tvoří ochranu oka před poškozením. Pod horním víčkem je slzná žláza, jejíž sekret je vylučován do vnějšího očního koutku a udržuje tak rohovku neustále vlhkou a pružnou. Slzy jsou odváděny pomocí slzných kanálků z vnitřního očního koutku do slzného kanálu, který pak ústí v přední části nosní dutiny (pro každé oko zvlášť). Vyloučený sekret pak zvlhčuje nosní sliznici.
Oční řasy horního a dolního víčka mohou být při některých poruchách (vchlípení či vychlípení) příčinou dlouhodobého dráždění rohovky a následně s tím spojených zdravotních komplikací. V takových případech je nutné vyhledat veterinárního lékaře, který provede chirurgickou korekci daného víčka.
Ve vnitřním koutku oka psů se nalézá blanitý útvar - tzv. třetí oční víčko neboli mžurka. Má za úkol odstraňovat z oka případná drobná cizí tělesa (prach, písek). Za normálních okolností je poměrně nenápadná a dojde-li k jejímu náhlému zvýraznění či zbytnění, je to téměř vždy příznak onemocnění, bolestivosti nebo podráždění oka.


Uši a nos

8. srpna 2009 v 18:25 Anatomie psa

Sluch a čich patří mezi nejrozvinutější smysly psa. Tvar a velikost se podle plemen liší, avšak anatomická stavba je stejná u všech plemen.
Ušní boltec je tvořen chrupavkou a je pokryt uchohybnými svaly a kůží. Uchohybné svaly umožňují nastavení ucha do směru zdroje zvuku. Zvuk je dále veden vnějším zvukovodem k ušnímu bubínku. Za bubínkem začíná střední ucho, dutina ve spánkové kosti, ve které jsou sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek). Vzduchové vlny vyvolané zvukem rozkmitávají bubínek. Jeho kmity přenáší sluchové kůstky do vnitřního ucha. Vnitřní ucho je název pro sluchový labyrint a ústrojí rovnovážné a pohybové, propojené třemi půlkruhovými kanálky, vybavenými nervovými zakončeními. Vše je uloženo ve skalní kosti. Vzniklý vzruch je veden příslušnými nervovými vlákny do sluchové oblasti v mozkové kůře, kde vyvolá smyslový vjem. Pes má vynikající sluch, zvuk, který uslyší člověk ze vzdálenosti 3 až 4 metrů, slyší až ze vzdálenosti 20 metrů.
Nejdůležitějším smyslem psa je jeho čich. Je asi milionkrát citlivější než čich člověka a poskytuje psu veškeré informace. Čichová sliznice (okrsek speciálně utvářené nosní sliznice) tvoří u psa plochu různé velikostí podle druhu psa od 20 cm2 u pekinéze, až po 169 cm2 u německého ovčáka, zatímco u člověka tvoří plochu jen asi 2 až 5 cm .


Hrudník

8. srpna 2009 v 18:23 Anatomie psa
Hrudník je obecný název pro prostor ohraničený hrudním košem. Většinu prostoru v dutině hrudního koše zaujímají plíce. Je zde uloženo i srdce a celou délkou hrudníku prochází jícen, který přivádí potravu z dutiny ústní do trávicí soustavy. Srdce i plíce se v hrudníku pohybují. K tomu, aby si při pohybu navzájem nepřekážely nebo se neslepily, slouží tenká kluzká blána - osrdečník a poplicnice.
Srdce psa je mohutný sval, řízený dvěma stimulátory zabudovanými přímo do svalu srdeční stěny. Tyto stimulátory řídí rytmické stahování a uvolňování srdeční svaloviny a tím i cirkulaci krve po celém těle. Srdce psa má stejnou stavbu jako srdce všech savců.
Skládá se ze dvou předsíní a dvou komor. Předsíně vyprazdňují krev do komor. Pravá komora vyprazdňuje krev do plic, kde dochází k jejímu okysličení a zbavení se kysličníku uhličitého. Krev z plic je přiváděna do levé předsíně, odtud je přečerpávána do levé komory. Silným smrštěním svaloviny levé komory je krev vytlačena do cévního oběhu celého těla. Zde dojde k předání kyslíku tkáním těla, krev je žilným systémem přivedena zpět do pravé předsíně srdce a celý koloběh se znovu opakuje.
Plíce jsou konečným článkem dýchacích cest. Ty začínají dutinou nosní, přecházejí dutinou hltanovou a hrtanovou do průdušnice. Ta se skládá z chrupavčitých prstenců a v dutině hrudní se větví na dvě průdušky. Ty vstupují do levé a pravé plíce a dále se rozdělují na jemné průdušinky. Konečnou anatomickou strukturou navazující na průdušiny je sít alveol - velmi jemných plicních sklípků. Stěny alveol jsou protkány velmi jemnou sítí krevních vlásečnic. Krev zde na sebe váže kyslík a uvolňuje kysličník uhličitý.Dutina břišní

8. srpna 2009 v 18:21 Výživa
Dutina břišní je od dutiny hrudní oddělena bránicí. Je v ní uloženo několik soustav orgánů majících vztah k fungování organismu, přeměně potravy na živiny, vylučování nepotřebných zplodin látkové výměny, filtrování krve a rozmnožování. Orgány dutiny břišní tvoří tři základní celky:
 • vyměšovací trakt (močo-pohlavní systém, soustava vyměšovací a rozmnožovací)
 • slezina
 • trávicí trakt (střeva, játra, slinivka břišní).

Vyměšovací trakt

8. srpna 2009 v 18:19 Výživa
Nejdůležitějším orgánem vyměšovacího traktu jsou párové ledviny. Jsou uložené v horní části dutiny břišní v blízkosti posledních žeber. Každá ledvina je kryta vazivovým pouzdrem. Vlastní ledvina je tvořena kůrou, dření a ledvinovou pánvičkou. Kůra a dřeň tvoří komplexní filtrační systém, tvořený z malých částí zvaných nefrony. Hlavní funkcí ledvin je čištění krve od nežádoucích a jedovatých látek. V procesu filtrace krve dochází ve filtračním systému ledvin nejen k tvorbě moče, ale i k vylučování zpětnému vstřebávání a výměně různých minerálních prvků a účinných látek. Moč spolu s obsahem vyloučených odpadových látek je pak sběrnými kanálky vedena do ledvinové pánvičky a odtud močovodem do močového měchýře.
Pohlavní orgány samčí - hlavní funkcí je tvorba samčích pohlavních buněk (spermií) a jejich vpravení do pohlavních cest samice. Patří k nim varlata, nadvarlata, chámovody, přídatné pohlavní žlázy a pářicí orgán - pyj.

Trávící trakt

8. srpna 2009 v 18:18 Výživa


Trávicí systém je funkčně i anatomicky poměrně složitá soustava, vybavená vlastními žlázami, které vylučují trávicí šťávy (enzymy) sloužící k štěpení jednotlivých živin. Trávicí systém můžeme rozdělit do těchto částí:
 • dutina ústní a slinné žlázy
 • jícen
 • žaludek
 • dvanácterník, tenké střevo a slinivka břišní (pankreas)
 • játra
 • tlusté střevo a konečník.
Dutina ústní se podílí na mechanickém zpracování potravy. Dochází zde k vylučování slin slinnými žlázami a jejich promíchání s potravou. Sliny zvlhčují a změkčují potravu a tím usnadňují její další transport. Kromě jiných funkcí dále obsahují některé enzymy, které pomáhají trávit škrob, a dále enzym lysozym.
Ten je nejvíce obsažen ve slinách masožravců a působí silně protibakteriálně. Jazyk vytváří z potravy sousta a ta jsou přes hltan, hrtan a jícen posunována dále do žaludku.
V žaludku dochází k mechanickému promíchávání potravy. Žaludeční žlázy zde kromě jiného, vylučují žaludeční kyseliny a enzym pepsin, který rozkládá bílkoviny v potravě. Je zde též vylučován hlen, chránící žaludeční stěnu před účinkem trávicích pochodů.

Kůže a srst

8. srpna 2009 v 18:17 Péče
Po anatomické stránce se kůže skládá z několika vrstev. Základními vrstvami jsou:
 • pokožka
 • škára
 • podkoží.
Pokožka je složena ze dvou vrstev, a to vrchní zrohovatělé vrstvy a spodní zárodečné vrstvy. Škára je nejsilnější vrstvou kůže. Je v ní uložen velmi jemně rozvětvený systém cév a nervových zakončení. Dále jsou zde potní a mazové žlázy a vlasové kořínky, odkud vyrůstá srst.
Z vlasového kořínku vyrůstá několik chlupů, z nichž jeden je krycí a tvoří krycí srst, a několik jemných sekundárních chlupů, které tvoří podsadu. Některé chlupy ,mají hlubší kořínky, jsou zakončeny nervy a jsou dobře prokrvené. Tyto chlupy plní hmatovou funkci. Do vlasového kořínku ústí mazová žláza vylučující kožní maz. Ten udržuje pokožku a srst vláčnou a mastnou. Tím ji chrání před vlhkem i vysušením a před změnami teploty. K většině vlasových kořínků se upínají jemné svaly, tzv. vzpřimovače chlupů, které způsobují "zježení srsti".


Jak vzniklo slovo pes..

8. srpna 2009 v 18:15 Historie
Ještě dříve než genetické výzkumy potvrdily, že všichni psi mají geograficky jednotný původ,lingvistické klíče potvrdily původ tohoto druhu.Ačkoliv jsou světové jazyky tak rozmanité,většina slov,která používáme k označení psa, mají ve starověkých jazycích společné kořeny.Podívejte se na tento seznam.
 • stará čína k´iuon
 • stará japonština ken
 • indoevropské jazyky kuon
 • stará řečtina kyon
 • latina canis (čti kanys)
 • italština cane (kane)
 • rumunština canac (kanak
 • stará španělština can (kan)
 • francouština chien (šien)
 • východoafrické jazyky kunano
V některých jazycích se indoevropské k změnilo v neznělé h. Z kuona se stal huon, což je holanské hond,německé a skandinácké hund a anglické hound.V jiných jazycích se kuon změnil v šuon,z něhož se vyvinulo sanskrtské švan a armétské šun.Z východní Ásie přes střední východ a Evropu až do Afriky vznikla originální slova podle toho, jak se psi šířili.


Dusík a jeho metabolizmus

2. srpna 2009 v 11:42 Výživa
Dusík je biogenní prvek. V živé hmotě se ze všech prvků, co jich na zemi je, vyskytují pouze prvky biogenní a ty dále dělíme na MAKROPRVKY (C,H,N,O,O,S,Na,K,Ca,Mg,Cl) a MIKROPRVKY(Fe,Cu,Zn,Co,B,J,F,Si,Rb,Sr,Ba,Zn,Ae,As,V). Makrolelementy se podílejí na hmotnosti živých buněk z 99,9%. A z nich pak C, O, N, H (uhlík, kyslík, dusík a vodík) tvoří celých 95%. Na mikroelementy zbývá tedy 0,1%. Nemusíme se tedy bát, že dusík zadusí nás či našeho psa a raději směle vnikneme do tajů, jež se za jeho názvem ukrývají. Nejdůležitější sloučeniny, kde se dusík významně účastní chemické stavby organické hmoty, jsou z našeho pohledu výživářů bílkoviny.


Ale co jsou vlastně zač, ty bílkoviny?
Jsou to velmi složitě strukturované vysokomolekulární komplexy látek, v jejichž základu stojí uhlík, vodík, dusík, síra. Některé obsahují též železo, fosfor či jód.
Základní stavební složkou bílkovin je 20 aminokyselin (AMK). Ty jsou vzájemně pospojované speciální (peptidickou) vazbou a tvoří originální struktury. Každá bílkovina je originálem a svým výčtem AMK a jejich pořadím je oproti ostatním jasně vymezena.
Jejich zajímavou vlastností je schopnost denaturace, tj. působením tepla či chemických látek (těžké kovy např.) měnit svou strukturu a specifické vlastnosti. Tento proces je nevratný, čehož příkladem je to, že vejce natvrdo se nikdy nemůže stát vejcem hniličkou. Právě těchto vlastností se ale využívá při výrobě a technologickém zpracování krmiv, kdy vhodnou úpravou lze zvyšovat dietetické vlastnosti krmiva.